Akreditace

Vzdělávací program: Řízení malého a středního podniku

Forma vzdělávání: denní – 3 roky, dálková – 3 roky

Označení absolventa: Diplomovaný specialista (DiS.)

Studium je zaměřeno na osobnostní rozvoj a praktické využívání odborných poznatků a dovedností, čímž absolventi získají kvalifikaci odpovídající požadavkům na odbornou zdatnost a profesní odbornost a jsou schopni řídit, organizovat a kontrolovat svěřený odborný úsek, podílet se na přípravě projektů a integraci projektového řízení do organizace firmy, a v neposlední řadě také zahájit vlastní podnikání.

Profil absolventa

Studenti jsou připravováni k tomu, aby byli schopni organizovat a realizovat podnikatelské aktivity, vykonávat samostatné povolání odborný manažer, poradce managementu, personalista specialista, kariérový poradce, odborný bankovní pracovník, odborný pracovník marketingu, manažer nákupu a obchodu.

Absolvování vzdělávacího programu vytváří možnost dalšího studia v bakalářských studijních programech vysokých škol. Vyšší míra prostupnosti je zajištěna v případě navazujícího studia bakalářských studijních programů Podnikání na Vysoké škole podnikání a práva, a. s. v Ostravě.

Uplatnění absolventa

Absolventi vzdělávacího programu Řízení malého a středního podniku se mohou uplatnit při vykonávání samostatných činností spojených s převzetím zodpovědnosti za výsledky své práce v náročných podmínkách spojených s duševní zátěží jako odborní manažeři, vedoucí pracovníci, manažeři projektů, poradci managementu, podnikatelé.

 Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Hlavním cílem vzdělávacího programu je připravit mladé lidi na to, aby se dovedli úspěšně vyrovnat s nároky, které na ně klade společnost založená na informacích, a zároveň aby dokázali maximálně využít příležitosti pro podnikání, jež jim společnost nabízí.

Důraz je kladen na aktivní a zodpovědný přístup studentů k vlastnímu učení, na osobní a odborné kompetence, které má student v průběhu vzdělávání získat a rozvíjet. Vzdělávání a učení probíhá s ohledem na přesně stanovené očekávané výsledky učení a vzdělávání. Učivo je chápáno jako prostředek ne cíl. Vzdělávání je zaměřeno spíše na rozvíjení funkčních kompetencí (dovedností) a sociálních kompetencí (chování a postojů), než na pouhé předávání faktů ve výuce neboli kognitivní kompetence (znalosti).

 Předměty:

Vzdělávací program je tvořen šesti relativně ucelenými částmi vzdělání v rozsahu 16 týdnů, tj. jednoho studijního období. V každé z částí je definován v osnovách čtyř až pěti předmětů soubor učební látky a výsledky vzdělávání a učení, tj. očekávané postoje, dovednosti a znalosti, které jsou hodnoceny učiteli v jednotlivých předmětech. Takové uspořádání předmětů pomáhá přenést pozornost z probírané látky na učební činnosti a výsledky učení. V budoucnu umožní propojovat různé vzdělávací cesty i úrovně a získat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami.

Skladba předmětů Povinné (P) / Volitelné (V) / Povinně/Volitelný (PV) od 1. ročníku š. r. 2023/2024:

 • Cizí jazyk / Anglický jazyk (P)
 • Podnikání (P)
 • Psychologie a sociologie pro podnikatele (P)
 • Ekonomie (P)
 • Právo (P)
 • Praktické vyučování (P)
 • Ekonomika obchodního závodu (P)
 • Marketing (P)
 • Účetnictví (P)
 • Management I (P)
 • Finanční management (P)
 • Řízení lidských zdrojů (P)
 • Světové hospodářství (P)
 • Projektové řízení (P)
 • Regionální politika a Evropská unie (P)
 • Etika v podnikání (P)
 • Odborná praxe (P)
 • Seminář k absolventské práci (P)
 • Malé a střední podnikání (PV)
 • Obchod a obchodní dovednosti (PV)
 • Finanční účetnictví (PV)
 • Provozní správa nemovitostí (PV)
 • Řízení péče o zákazníky (PV)
 • Marketingové komunikace (PV)
 • Daně a daňová soustava (PV)
 • Ekonomika správy nemovitostí (PV)
 • Podnik a veřejný sektor (PV)
 • Marketing sociálních médií (PV)
 • Manažerské účetnictví a controlling (PV)
 • Aplikované právo ve správě nemovitostí (PV)
 • Druhý cizí jazyk / Německý jazyk (V)
 • Konverzace v cizím jazyce / Anglický jazyk (V)
 • Technika administrativy (V)
 • Bankovnictví (V)
 • Pojišťovnictví (V)

Skladba předmětů Povinné (P) / Volitelné (V) / Povinně/Volitelný (PV) do 1. ročníku š. r. 2022/2023:

 • Cizí jazyk / Anglický jazyk (P)
 • Podnikání (P)
 • Psychologie a sociologie pro podnikatele (P)
 • Ekonomie (P)
 • Právo (P)
 • Praktické vyučování (P)
 • Ekonomika obchodního závodu (P)
 • Marketing (P)
 • Účetnictví (PV)
 • Management I (P)
 • Finanční management (P)
 • Řízení lidských zdrojů (P)
 • Světové hospodářství (P)
 • Projektové řízení (P)
 • Regionální politika a Evropská unie (P)
 • Etika v podnikání (P)
 • Odborná praxe (P)
 • Seminář k absolventské práci (P)
 • Druhý cizí jazyk (V)
 • Konverzace v cizím jazyce (V)
 • Technika administrativy (V)
 • Statistika (PV)
 • Bankovnictví (V)
 • Pojišťovnictví (V)

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít

další členové skupiny