Provozní řád studovny

 • Přístup do studovny je povolen všem studentům a pedagogům VŠPP, SVOŠP a MSOA.
 • Návštěvník je povinen si před vstupem do studovny odložit kabát, bundu, batoh, tašku do šatny.
 • Veškeré vnášené materiály, pomůcky, notebooky je návštěvník povinen oznámit obsluze.
 • Ve studovně je zakázáno používat mobilní telefon, vnášet a konzumovat jídlo a pití.
 • Návštěvník má právo obsadit pouze jedno studijní místo.
 • Návštěvníci studovny jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním, nepoškozovat zařízení studovny a řídit se pokyny pracovníků CIS.
 • Návštěvník studovny má právo využívat ke studiu knihy, časopisy a veškeré materiály ve volném výběru, dále také publikace z příruční knihovny a materiály uložené ve skladu.
 • Studijní materiály slouží výhradně k prezenčnímu studiu a není povoleno je vynášet mimo prostory studovny. Prostudované materiály návštěvník odkládá na vyhrazená místa.
 • Samoobslužné kopírování z knih, časopisů a jiných informačních pramenů je možné pouze pro vlastní potřebu a v souladu s ustanoveními Autorského zákona.
 • Kopírování je pouze na studentskou kartu. Doba pro dobíjení karet je dle provozní doby studovny.
 • Počítače umístěné ve studovně slouží k vyhledávání v katalogu knihovny, objednávání literatury a vyhledávání v informačních databázích. Návštěvníkům není povoleno využívat počítače k nestudijním účelům. Uživatel není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do HW a SW, které by měly vliv na provoz počítače nebo sítě. Za škody vzniklé neodbornou manipulací s výpočetní technikou je plně odpovědný návštěvník, který škodu způsobil. Na provoz výpočetní techniky se vztahuje Provozní řád učeben VT.
 • V budově školy je k dispozici Wi-Fi bezdrátová síť pro připojení mobilních zařízení do sítě Internet za podmínek stanovených útvarem IS/ICT.
 • Návštěvníci jsou povinni chránit dokumenty před poškozením, nesmějí je znehodnocovat vpisováním poznámek, zvýrazňováním textu a vytrháváním stránek. Plně zodpovídají za případné poškození dokumentů.
 • Pokud návštěvník zjistí při využívání knihovních dokumentů a výpočetní techniky jakékoliv poškození nebo závady je povinen toto neprodleně ohlásit službě.
 • Při odchodu ze studovny předloží návštěvník ke kontrole veškeré vynášené materiály.
 • V případě podezření na vynášení knihovních materiálů ze studovny je návštěvník povinen podrobit se dalším kontrolním opatřením (přivolání bezpečnostní služby, případně šetření policie).
 • Návštěvníci mohou ústně či písemně (knihovna@vspp.cz) doporučit doplnění informačních fondů knihovny novými zdroji a prameny.
 • Nedodržování ustanovení tohoto Provozního řádu znamená dočasné nebo i trvalé omezení v uživatelských právech a bude posuzováno jako porušení pravidel Disciplinárního řádu školy. Z tohoto přestupku budou vyvozeny postihy včetně disciplinárních a finančních.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít

další členové skupiny