Odborná praxe

Význam praxe

 • utváření profilu absolventa
 • rozvíjení praktické dovednosti a schopnosti, propojení teoretických znalostí se zkušenostmi z konkrétní firmy

.

Průběh a obsah praxe

 • studenti si volí a zajišťují pracoviště své odborné praxe samostatně
 • obsah odborné praxe je přizpůsoben zaměření konkrétní firmy, kterou si student volí podle vlastního zájmu a s ohledem na téma absolventské práce a se souhlasem školy
 • praxe probíhá souvisle v zimním semestru třetího ročníku v rozsahu 16 týdnů
 • studenti vykonávají činnosti stanovené osnovami vzdělávacího programu
 • práce v reálném prostředí pomáhá studentům, škole i budoucím zaměstnavatelům vybrat pro ně nejvhodnější pracovní pozici


 • Termín absolutoria – opravné zkoušky

  Termín pro opravné zkoušky absolutoria je stanoven na 22. 10. 2020 od 8:00 hod., učebna 310. 

  Více informací
 • NOVINKA – ZÍSKÁNÍ 2 TITULŮ DiS. a Bc. již za 4 roky

  Od školního roku 2020/2021 připravila Vyšší odborná škola podnikatelská v Ostravě ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva pro své studenty možno získání jak titulu DiS., který student získá úspěšným absolvováním VOŠ, tak získání vysokoškolského titulu Bc. v enormně krátké době 4 let.   Chceš se dozvědět více a zjistit všechny výhody, které toto studium nabízí, tak […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa