Základní informace

 • Tradice: 20 let
 • Zřizovatel: Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. pod vedením doc. PhDr. Josefa Jüngera, CSc., prvního rektora Vysoké školy podnikání, a.s., nyní Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
 • Poslání: připravovat odborníky, kteří rozumí podnikání jako celku, včetně sociální dimenze
 • Konkurenční výhoda: prostupnost na bakalářský stupeň Vysoké školy podnikání a práva, možnost získání vyššího odborného vzdělání a vyskoškolského vzdělání – DiS. a Bc.
 • Europass: škola vydává absolventům dodatek k diplomu absolventa vyšší odborné školy

.

VŠ či VOŠ?

Obě studia mají svůj význam, obsahová náplň i praktické pojetí výuky je naší devízou a praktické zaměření činí absolventy vyšší odborné školy atraktivnějšími na trhu práce.

.

Pro koho je vyšší odborná škola

 • Pro absolventy středních škol, kteří se chtějí dále vzdělávat a jsou prakticky založeni.
 • Pro ty, kteří jsou již zaměstnaní a chtějí si zvýšit kvalifikaci.
 • Pro ty, kteří chtějí dále pokračovat v bakalářském studiu na Vysoké škole podnikání a práva, a. s.

.

Profil absolventa

Absolventi studijního oboru „Řízení malého a středního podniku“ dokážou analyzovat ekonomické a sociální jevy a procesy v organizacích a přijímat jednoduchá manažerská rozhodnutí. Jsou schopni řešit samostatně středně náročné úlohy v různých manažerských funkcích na nižším a středním stupni řízení podniku. Získají teoretické a praktické znalosti z oblasti ekonomie, marketingu, managementu a práva. Manažerské uplatnění najdou u živnostníků, v malých a středních firmách v soukromém i veřejném sektoru. Vzhledem k odborné komunikační schopnosti v cizích jazycích se dobře uplatní i v mezinárodním prostředí a v zahraničních firmách.

.

Alternativa ke studiu na VŠ

 • Tříleté, prakticky zaměřené studium v denní i dálkové formě, přijímací řízení formou pohovoru.
 • Cena od 500 Kč měsíčně = rychlá návratnost investice.
 • 20ti letá tradice, zázemí VŠPP, koleje, spolupráce s firmami.
 • Absolvent je s titulem DiS. úspěšný na trhu práce.
 • Možnost získání titulu Bc. na Vysoké škole podnikání a práva.

 • Projekt Šablony SVOŠP

  Od 1.1.2018 začala Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. realizovat projekt s názvem „Šablony SVOŠP“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008058“. Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Více informací
 • Účast studentů na přednášce Andreje Babiše

  Dne 14.11.2017 se studenti naší vyšší odborné školy se sídlem v Ostravě zúčastnili v rámci motivačního týdne na VŠPP přednášky předsedy hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše o státním rozpočtu České republiky. V rámci přednášky byly také zodpovězeny otázky posluchačů a zájemcům přednášející podepsal svou knihu “O čem sním, když náhodou spím”. Andrej Babiš seznámil […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa