Vyšší odborná škola > O škole > Základní informace

Základní informace

 • Tradice: 20 let
 • Zřizovatel: Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. pod vedením doc. PhDr. Josefa Jüngera, CSc., prvního rektora Vysoké školy podnikání, a.s., nyní Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
 • Poslání: připravovat odborníky, kteří rozumí podnikání jako celku, včetně sociální dimenze
 • Konkurenční výhoda: prostupnost na bakalářský stupeň Vysoké školy podnikání a práva, možnost získání vyššího odborného vzdělání a vyskoškolského vzdělání – DiS. a Bc.
 • Europass: škola vydává absolventům dodatek k diplomu absolventa vyšší odborné školy

.

VŠ či VOŠ?

Obě studia mají svůj význam, obsahová náplň i praktické pojetí výuky je naší devízou a praktické zaměření činí absolventy vyšší odborné školy atraktivnějšími na trhu práce.

.

Pro koho je vyšší odborná škola

 • Pro absolventy středních škol, kteří se chtějí dále vzdělávat a jsou prakticky založeni.
 • Pro ty, kteří jsou již zaměstnaní a chtějí si zvýšit kvalifikaci.
 • Pro ty, kteří chtějí dále pokračovat v bakalářském studiu na Vysoké škole podnikání a práva, a. s.

.

Profil absolventa

Absolventi studijního oboru „Řízení malého a středního podniku“ dokážou analyzovat ekonomické a sociální jevy a procesy v organizacích a přijímat jednoduchá manažerská rozhodnutí. Jsou schopni řešit samostatně středně náročné úlohy v různých manažerských funkcích na nižším a středním stupni řízení podniku. Získají teoretické a praktické znalosti z oblasti ekonomie, marketingu, managementu a práva. Manažerské uplatnění najdou u živnostníků, v malých a středních firmách v soukromém i veřejném sektoru. Vzhledem k odborné komunikační schopnosti v cizích jazycích se dobře uplatní i v mezinárodním prostředí a v zahraničních firmách.

.

Alternativa ke studiu na VŠ

 • Tříleté, prakticky zaměřené studium v denní i dálkové formě, přijímací řízení formou pohovoru.
 • Cena od 500 Kč měsíčně = rychlá návratnost investice.
 • 20ti letá tradice, zázemí VŠPP, koleje, spolupráce s firmami.
 • Absolvent je s titulem DiS. úspěšný na trhu práce.
 • Možnost získání titulu Bc. na Vysoké škole podnikání a práva.

 • Mimořádné opatření MZ ČR

  Na základě přijetí Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 11. března 2020 do odvolání zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání v budově školy. Výuka bude pokračovat u denního i dálkového studia způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ing. René Procházka ředitel školy Text mimořádného opatření MZ ČR

  Více informací
 • Exkurze PENAM, a.s.

  Dne 25.10.2018 se studenti naší vyšší odborné školy Ostrava zúčastnili exkurze ve společnosti PENAM, a.s., která patří k předním pekárenským a mlynárenským výrobcům ve střední Evropě. Studenti získali informace o předmětu podnikání, historii firmy, průběhu výrobní činnosti i zajištění výroby potřebnými zdroji. Podrobně se seznámili s celým výrobně technologickým provozem výrobního závodu Pekárna Ostrava – Martinov, […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa