Odborná praxe

Význam praxe

 • utváření profilu absolventa
 • rozvíjení praktické dovednosti a schopnosti, propojení teoretických znalostí se zkušenostmi z konkrétní firmy

.

Průběh a obsah praxe

 • studenti si volí a zajišťují pracoviště své odborné praxe samostatně
 • obsah odborné praxe je přizpůsoben zaměření konkrétní firmy, kterou si student volí podle vlastního zájmu a s ohledem na téma absolventské práce a se souhlasem školy
 • praxe probíhá souvisle v zimním semestru třetího ročníku v rozsahu 16 týdnů
 • studenti vykonávají činnosti stanovené osnovami vzdělávacího programu
 • práce v reálném prostředí pomáhá studentům, škole i budoucím zaměstnavatelům vybrat pro ně nejvhodnější pracovní pozici


 • Mimořádné opatření MZ ČR

  Na základě přijetí Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 11. března 2020 do odvolání zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání v budově školy. Výuka bude pokračovat u denního i dálkového studia způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ing. René Procházka ředitel školy Text mimořádného opatření MZ ČR

  Více informací
 • Exkurze PENAM, a.s.

  Dne 25.10.2018 se studenti naší vyšší odborné školy Ostrava zúčastnili exkurze ve společnosti PENAM, a.s., která patří k předním pekárenským a mlynárenským výrobcům ve střední Evropě. Studenti získali informace o předmětu podnikání, historii firmy, průběhu výrobní činnosti i zajištění výroby potřebnými zdroji. Podrobně se seznámili s celým výrobně technologickým provozem výrobního závodu Pekárna Ostrava – Martinov, […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa