Uchazeči > Služby studentům > Podnikatelský inkubátor

Podnikatelský inkubátor

Poslání

Našim posláním je rozvíjet a podporovat podnikavost studentů našich vzdělávacích institucí a to v reálném měřítku – prostřednictvím poskytnutí zázemí a maximální podpory při rozvoji jejich podnikatelských idejí a to až do fáze vzniku a rozjezdu reálných podnikatelských jednotek.

Vize

Chceme vybudovat zázemí pro vznik a rozvoj podnikatelských subjektů. Zajistit začínajícím podnikatelům maximální podporu, jak hmotnou, tak zejména metodickou a odbornou, která povede k úspěšné realizaci jejich podnikatelských idejí a plánů v reálném měřítku s vizí dlouhodobé udržitelnosti.

Kontakt

Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání a práva
Michálkovická  1859/226, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava

Bc. Vladimír Dragon
M: +420 720 751 435, T: +420 595 228 154, E: vladimir.dragon@vspp.cz


  • Termín absolutoria – opravné zkoušky

    Termín pro opravné zkoušky absolutoria je stanoven na 22. 10. 2020 od 8:00 hod., učebna 310. 

    Více informací
  • NOVINKA – ZÍSKÁNÍ 2 TITULŮ DiS. a Bc. již za 4 roky

    Od školního roku 2020/2021 připravila Vyšší odborná škola podnikatelská v Ostravě ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva pro své studenty možno získání jak titulu DiS., který student získá úspěšným absolvováním VOŠ, tak získání vysokoškolského titulu Bc. v enormně krátké době 4 let.   Chceš se dozvědět více a zjistit všechny výhody, které toto studium nabízí, tak […]

    Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa