Uchazeči > Přijímací řízení

Přijímací řízení

 • První krok: podání elektronické přihlášky ke studiu
 • Přijímací řízení: každý uchazeč absolvuje přijímací řízení (forma motivačního pohovoru), přijímací řízení je bez poplatku
 • Dokumenty: po vykonání maturitní zkoušky je nutné doložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení (předložit při přijímacím řízení)
 • Pozvánka na přijímací řízení: uchazeči obdrží pozvánku k přijímacímu pohovoru písemně

Termíny přijímacích pohovorů pro denní i dálkové studium školní rok 2020/2021

1. kolo:  15. 6. 2020, pondělí  10.00  hod.
2. kolo:  18. 6. 2020, čtvrtek  10.00 hod.
3. kolo:  25. 6. 2020,  čtvrtek  14.00 hod.
4. kolo:  15. 7. 2020,  středa  10.00 hod.
5. kolo:  12. 8. 2020,  středa  10.00 hod.
6. kolo:  20. 8. 2020,  čtvrtek  10.00 hod.
7. kolo:  26. 8. 2020,  středa  14.00 hod.
8. kolo:  3. 9. 2020, čtvrtek  10.00 hod.
9. kolo:  15. 9. 2020, úterý  9.00 hod.
10. kolo:  22. 9. 2020, úterý  9.00 hod.
11. kolo:  20. 10. 2020, úterý  9.00 hod.

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo 4. 6. 2020

Po domluvě je možné sjednat náhradní termín také individuálně.

Přihlášky ke studiu je možné podávat kdykoli.

Studenty do 1. ročníku přijímáme do 30. 10. 2020.


 • Termín absolutoria – opravné zkoušky

  Termín pro opravné zkoušky absolutoria je stanoven na 22. 10. 2020 od 8:00 hod., učebna 310. 

  Více informací
 • NOVINKA – ZÍSKÁNÍ 2 TITULŮ DiS. a Bc. již za 4 roky

  Od školního roku 2020/2021 připravila Vyšší odborná škola podnikatelská v Ostravě ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva pro své studenty možno získání jak titulu DiS., který student získá úspěšným absolvováním VOŠ, tak získání vysokoškolského titulu Bc. v enormně krátké době 4 let.   Chceš se dozvědět více a zjistit všechny výhody, které toto studium nabízí, tak […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa