Uchazeči > Prostupnost na VŠ

Prostupnost na VŠ

Možnost získání 2 titulů DiS. a Bc. za pouhé 4 roky.

Studujte tři roky (SVOŠP) VOŠ-AA (získáte titul DiS.), poté můžete pokračovat ve zkrácené formě na Vysoké škole podnikání a práva a získáte titul Bc za pouhý 1 rok.

Nestačí Vám Bc.? Jděte na navazující magisterské studium (Ing.). Umíme ještě více – pokračujte v rámci Akademické aliance na Ph.D..

Jak to funguje?

Souběžné/Následné bakalářské studium na Vysoké škole podnikání a práva

 • Délka studia: 2 roky (4 semestry) – 1 rok souběžné studium SVOŠP a VŠPP + 1 rok studium na VŠPP
 • Forma studia: kombinovaná na VŠPP
 • Jak studium probíhá: v 5. semestru (SVOŠP) VOŠ-AA nastoupí student souběžně do 1. semestru VŠPP, v 6. semestru (SVOŠP) studuje souběžně 2. semestr na VŠPP a po získání absolutoria a titulu DiS., pokračuje student další 2 semestry studiem na VŠPP a získá vysokoškolský titul Bc.
 • Cena studia: již od 0 Kč měsíčně. Akademická aliance do Vás zainvestuje náklady spojené s prvním rokem studia.
 • Akreditovaný studijní obor na SVOŠP: Řízení malého a středního podniku
 • Akreditovaný studijní obor na VŠPP: Bakalářský studijní program Podnikání a management
 • Ukončení studia: absolutorium na (SVOŠP) VOŠ-AA získání titulu DiS., státní závěrečná zkouška z ekonomie, z oborové části a obhajoby bakalářské práce získání titulu Bc.
 • Získaný titul: diplomovaný specialista DiS. + bakalář Bc.

.

Uplatnění absolventů

V samostatném podnikání, v malé nebo střední firmě na pozici manažer, ekonom, hlavní účetní, marketingový specialista, obchodník, personální a finanční specialista, projektový manažer, bankovní úředník, pracovník ve spedici, celní deklarant, odborný pracovník ve veřejné správě.


 • Termín absolutoria – opravné zkoušky

  Termín pro opravné zkoušky absolutoria je stanoven na 22. 10. 2020 od 8:00 hod., učebna 310. 

  Více informací
 • NOVINKA – ZÍSKÁNÍ 2 TITULŮ DiS. a Bc. již za 4 roky

  Od školního roku 2020/2021 připravila Vyšší odborná škola podnikatelská v Ostravě ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva pro své studenty možno získání jak titulu DiS., který student získá úspěšným absolvováním VOŠ, tak získání vysokoškolského titulu Bc. v enormně krátké době 4 let.   Chceš se dozvědět více a zjistit všechny výhody, které toto studium nabízí, tak […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa