Šablony SVOŠP JAK I.

 

Od 1.2.2023 začala Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. realizovat projekt s názvem „Šablony SVOŠP JAK I.“, s reg. č. „CZ.02.02.XX/00/22_003/0003641“.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem/žákům/studentům ve škole/školském zařízení příjemce prostřednictvím realizace nejméně jedné z následujících aktivit projektu v každém ze zvolených specifických cílů v žádosti o podporu (Zvyšování kvality a/nebo Rovný přístup):

Zvyšování kvality – za pomocí aktivity: 1.IV/1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele VOŠ a 1.IV/2 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání VOŠ

Rovný přístup – za pomocí aktivity: 1.IV/3 Inovativní vzdělávání studentů ve VOŠ

Projekt bude realizován v období 1. 2. 2023 – 31. 1. 2026 (36 měsíců) a budou realizovány tyto aktivity:

Číslo aktivity: 1.IV/1, Název aktivity: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele VOŠ

Číslo aktivity: 1.IV/2, Název aktivity: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání VOŠ

Číslo aktivity: 1.IV/3, Název aktivity: Inovativní vzdělávání studentů ve VOŠ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.