PROJEKT ODBORNÉ, KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK II.

Od 1.9.2022 se Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. zapojila jako partner do realizace projekt s názvem „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613“.

Mezi hlavní podporované oblasti patří odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotnosti. Na plnění aktivit se pod vedením MSK podílí 96 partnerských organizací.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.