Nezařazené > Aktuality > Výuka probíhá DISTANČNĚ ON-LINE

Výuka probíhá DISTANČNĚ...

Výuka na Soukromé vyšší odborné škole podnikatelské nadále probíhá dle aktuálního rozvrhu hodin, a to formou video konferenci v prostředí Microsoft Teams. Podmínky a postupy, jak se k výuce připojit byly zaslány studentům na jejich ročníkové e-maily.

Výuka formou DISTANČNÍ VÝUKY nahrazuje prezenční výuku a bude základem pro splnění studijních povinností ve zkouškovém období.

Všichni vyučující se budou snažit maximálně přizpůsobit Distanční výuku tak, aby studenti probíranou látku zvládni a splnili bez problému všechny požadavky ke splnění všech studijních povinností.

ZDŮVODNĚNÍ

Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Nouzový režim ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST STUDENTŮ VE ŠKOLÁCH s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Trvání Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod.), kdy nesmí být výuka realizovaná v prostorách školy. USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ A STUDENTŮ NA STŘEDNÍM A VYŠŠÍM ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH. Trvání krizového opatření (ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.).


  • Termín absolutoria – opravné zkoušky

    Termín pro opravné zkoušky absolutoria je stanoven na 22. 10. 2020 od 8:00 hod., učebna 310. 

    Více informací
  • NOVINKA – ZÍSKÁNÍ 2 TITULŮ DiS. a Bc. již za 4 roky

    Od školního roku 2020/2021 připravila Vyšší odborná škola podnikatelská v Ostravě ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva pro své studenty možno získání jak titulu DiS., který student získá úspěšným absolvováním VOŠ, tak získání vysokoškolského titulu Bc. v enormně krátké době 4 let.   Chceš se dozvědět více a zjistit všechny výhody, které toto studium nabízí, tak […]

    Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa