Soukromý: Úspěšní studenti > STAMO Projekt – Adam Štemberka

STAMO Projekt – Adam...

stemberka
Ihned po maturitě na Moravskoslezské obchodní akademii bylo jasné, že nejsem typ člověka, který by vstával následujících 40 let každý den v šest ráno do té samé práce, která ho ani nebaví. Chtěl jsem něco víc, chtěl jsem akci a hlavně žádný stereotyp.

Nikdy jsem nebyl studijní typ, vždycky jsem se spíše zaměřoval na praktické využití mých schopností, což v dnešní době někteří považují spíše za negativum. Po maturitě nastala série pokusů o to, prorazit na vlastní pěst. Dnes to vnímám jako neustále nacházení slepých uliček. Téměř každý podnikatel vám potvrdí, že si tím musel projít také. A téměř každý je za to vděčný.

Po neustálých pokusech a omylech jsem si řekl, že přece jenom budu muset „něco“ vystudovat, kdyby to náhodou nevyšlo. Bohužel, nebo spíše bohudík jsem v průběhu studia na vyšší odborné škole podnikání opět podlehl inspirativnímu prostřední a pustil se do mého, zatím posledního projektu, lépe řečeno STAMO Projektu.

STAMO Projekt je v podstatě reinkarnovaná bývalá stavební firma. S mým společníkem jsme se chtěli zaměřit na poradenství v oblasti EU dotací. Již v minulosti mě tato oblast velice zajímala a po absolvování půlroční odborné praxe v rámci studia jsem se pevně rozhodnul pokračovat v tom nadále, tentokrát ale za peníze. Společník měl k dispozici zdravou firmu STAMO spol. s. r. o., já nápad. Stačilo to dát dohromady, vymyslet marketingový název STAMO Projekt a pustit se do práce. V průběhu příprav jsme zjistili, že k poradenství v EU dotací se náramně hodí dvě, na první pohled nesouvisející služby. Online marketing a Mystery shopping. Naštěstí jsme měli v té době již dostatek kontaktů, nabrali do firmy specialisty z těchto dvou oborů a mohli jsme to rozjet. Našim cílem bylo vytvořit pro podnikatele unikátní platformu, která dopomůže k jejich růstu. Podle toho také naše moto „Našim projektem je Váš růst“.

Za necelý rok působení má naše firma z mého pohledu slušný obrat, našim klientům jsme dopomohli k téměř pěti miliónům korun z evropských fondů, udělali několik bezvadných webových stránek, online kampaní a dost projektů v rámci mystery shoppingu na to, abychom pochopili, že situace v oblasti péče o zákazníky na prodejnách v našem kraji je tragická a je potřeba s ní něco udělat. Tímto apeluji na všechny majitele firem, ozvěte se.

Školu končím letos, a musím říci, že její praktické zaměření mi nanejvýše vyhovovalo. Kantoři, kteří zde vyučují, opravdu ví, o čem mluví. Několikrát jsem potřeboval poradit a při cenách školného se tak jednalo o nejlevnější podnikové poradenství na trhu. Jinak řečeno za málo peněz hodně muziky. Navíc, podpora podnikavých studentů ze strany vedení školy byla neskutečně pozitivní.

Pokud tedy máte firmu, řešíte marketing, chcete otestovat své zaměstnance nebo máte v plánu vyždímat z EU poslední euro, kontaktujte mě.

Pokud máte podnikavého ducha, chcete co nejvíce praktických zkušeností a přitom mít titul či dva, kontakt na SVOŠP tu bezpochyby naleznete také.

Kontakt: stemberka@stamoprojekt.cz

602 511 620

 


  • Exkurze PENAM, a.s.

    Dne 25.10.2018 se studenti naší vyšší odborné školy Ostrava zúčastnili exkurze ve společnosti PENAM, a.s., která patří k předním pekárenským a mlynárenským výrobcům ve střední Evropě. Studenti získali informace o předmětu podnikání, historii firmy, průběhu výrobní činnosti i zajištění výroby potřebnými zdroji. Podrobně se seznámili s celým výrobně technologickým provozem výrobního závodu Pekárna Ostrava – Martinov, […]

    Více informací
  • Projekt Šablony SVOŠP

    Od 1.1.2018 začala Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. realizovat projekt s názvem „Šablony SVOŠP“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008058“. Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

    Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa