Uchazeči > Učební plány > Dálkové studium

Dálkové studium

Studium je profesně orientované a je základním pilířem vzdělávání naší Vyšší odborné školy podnikatelské.

 • Standardní délka studia: 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Ukončení studia: absolutorium
 • Teoretická příprava: přednášky, semináře, konzultace, cvičení a exkurze
 • Dálkové studium je spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 hodin ve školním roce. Vyučování probíhá jednou týdně, rozvrh hodin a konzultací obdrží studenti vždy na počátku období.

.

Učební plán dálkové formy vzdělávání


 • NOVINKA – ZÍSKÁNÍ 2 TITULŮ DiS. a Bc. již za 4 roky

  Od školního roku 2020/2021 připravila Vyšší odborná škola podnikatelská v Ostravě ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva pro své studenty možno získání jak titulu DiS., který student získá úspěšným absolvováním VOŠ, tak získání vysokoškolského titulu Bc. v enormně krátké době 4 let.   Chceš se dozvědět více a zjistit všechny výhody, které toto studium nabízí, tak […]

  Více informací
 • INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE A JEJÍCH PODMÍNKÁCH

  Organizace a hygienická opatření při provozu naší vyšší odborné školy v souvislosti s přípravou studentů posledních ročníků na vykonání absolutoria, která je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020.   Před prvním vstupem do školy předkládá student tato prohlášení (formulář prohlášení naleznete zde), která […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa