Uchazeči > Učební plány > Dálkové studium

Dálkové studium

Studium je profesně orientované a je základním pilířem vzdělávání naší Vyšší odborné školy podnikatelské.

 • Standardní délka studia: 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Ukončení studia: absolutorium
 • Teoretická příprava: přednášky, semináře, konzultace, cvičení a exkurze
 • Dálkové studium je spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 hodin ve školním roce. Vyučování probíhá jednou týdně, rozvrh hodin a konzultací obdrží studenti vždy na počátku období.

.

Učební plán dálkové formy vzdělávání


 • Mimořádné opatření MZ ČR

  Na základě přijetí Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 11. března 2020 do odvolání zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání v budově školy. Výuka bude pokračovat u denního i dálkového studia způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ing. René Procházka ředitel školy Text mimořádného opatření MZ ČR

  Více informací
 • Exkurze PENAM, a.s.

  Dne 25.10.2018 se studenti naší vyšší odborné školy Ostrava zúčastnili exkurze ve společnosti PENAM, a.s., která patří k předním pekárenským a mlynárenským výrobcům ve střední Evropě. Studenti získali informace o předmětu podnikání, historii firmy, průběhu výrobní činnosti i zajištění výroby potřebnými zdroji. Podrobně se seznámili s celým výrobně technologickým provozem výrobního závodu Pekárna Ostrava – Martinov, […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa