Uchazeči > Studijní oddělení

Studijní oddělení

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o.
Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
T: +420 595 228 161, E: sekretariat@svosp.cz,

 • přijímání, zpracování žádostí uchazečů o studium a studentů
 • komunikace s uchazeči o studium a studenty
 • poskytování informací o studiu jak uchazečům tak studentům
 • vystavování potvrzení o studiu
 • archivace veškerých dat a studijních výsledků studentů

.

Kontakt

Šárka Tietzová, DiS.
T: +420 595 228 161, M: +420 721 313 090, +420 733 707 415, E: sekretariat@svosp.cz


 • Exkurze PENAM, a.s.

  Dne 25.10.2018 se studenti naší vyšší odborné školy Ostrava zúčastnili exkurze ve společnosti PENAM, a.s., která patří k předním pekárenským a mlynárenským výrobcům ve střední Evropě. Studenti získali informace o předmětu podnikání, historii firmy, průběhu výrobní činnosti i zajištění výroby potřebnými zdroji. Podrobně se seznámili s celým výrobně technologickým provozem výrobního závodu Pekárna Ostrava – Martinov, […]

  Více informací
 • Projekt Šablony SVOŠP

  Od 1.1.2018 začala Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. realizovat projekt s názvem „Šablony SVOŠP“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008058“. Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa