Uchazeči > Služby studentům > Podnikatelský inkubátor

Podnikatelský inkubátor

Poslání

Našim posláním je rozvíjet a podporovat podnikavost studentů našich vzdělávacích institucí a to v reálném měřítku – prostřednictvím poskytnutí zázemí a maximální podpory při rozvoji jejich podnikatelských idejí a to až do fáze vzniku a rozjezdu reálných podnikatelských jednotek.

Vize

Chceme vybudovat zázemí pro vznik a rozvoj podnikatelských subjektů. Zajistit začínajícím podnikatelům maximální podporu, jak hmotnou, tak zejména metodickou a odbornou, která povede k úspěšné realizaci jejich podnikatelských idejí a plánů v reálném měřítku s vizí dlouhodobé udržitelnosti.

Kontakt

Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání a práva
Michálkovická  1859/226, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava

Bc. Vladimír Dragon
M: +420 720 751 435, T: +420 595 228 154, E: vladimir.dragon@vspp.cz


  • Exkurze PENAM, a.s.

    Dne 25.10.2018 se studenti naší vyšší odborné školy Ostrava zúčastnili exkurze ve společnosti PENAM, a.s., která patří k předním pekárenským a mlynárenským výrobcům ve střední Evropě. Studenti získali informace o předmětu podnikání, historii firmy, průběhu výrobní činnosti i zajištění výroby potřebnými zdroji. Podrobně se seznámili s celým výrobně technologickým provozem výrobního závodu Pekárna Ostrava – Martinov, […]

    Více informací
  • Projekt Šablony SVOŠP

    Od 1.1.2018 začala Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. realizovat projekt s názvem „Šablony SVOŠP“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008058“. Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

    Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa