Podnikatelský inkubátor

Poslání

Našim posláním je rozvíjet a podporovat podnikavost studentů našich vzdělávacích institucí a to v reálném měřítku – prostřednictvím poskytnutí zázemí a maximální podpory při rozvoji jejich podnikatelských idejí a to až do fáze vzniku a rozjezdu reálných podnikatelských jednotek.

Vize

Chceme vybudovat zázemí pro vznik a rozvoj podnikatelských subjektů. Zajistit začínajícím podnikatelům maximální podporu, jak hmotnou, tak zejména metodickou a odbornou, která povede k úspěšné realizaci jejich podnikatelských idejí a plánů v reálném měřítku s vizí dlouhodobé udržitelnosti.

Kontakt

Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání a práva
Michálkovická  1859/226, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava

Bc. Vladimír Dragon
M: +420 720 751 435, T: +420 595 228 154, E: vladimir.dragon@vspp.cz


  • Projekt Šablony SVOŠP

    Od 1.1.2018 začala Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. realizovat projekt s názvem „Šablony SVOŠP“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008058“. Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

    Více informací
  • Účast studentů na přednášce Andreje Babiše

    Dne 14.11.2017 se studenti naší vyšší odborné školy se sídlem v Ostravě zúčastnili v rámci motivačního týdne na VŠPP přednášky předsedy hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše o státním rozpočtu České republiky. V rámci přednášky byly také zodpovězeny otázky posluchačů a zájemcům přednášející podepsal svou knihu “O čem sním, když náhodou spím”. Andrej Babiš seznámil […]

    Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa