Akce > INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE A JEJÍCH PODMÍNKÁCH

INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ...

Organizace a hygienická opatření při provozu naší vyšší odborné školy v souvislosti s přípravou studentů posledních ročníků na vykonání absolutoria, která je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020.

 

Před prvním vstupem do školy předkládá student tato prohlášení (formulář prohlášení naleznete zde), která je možné podepsat před vstupem do školy.

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud student tyto dokumenty nepodepíše, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.

 

Vstup do budovy:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze studentům.
 • Všichni studenti i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.).
 • Každý student bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se studenti mohou pohybovat.
 • Student je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění studenta do školy.

 

Podmínky chování v budově školy

 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Ve společných a venkovních prostorách se mohou střídat jednotlivé skupiny studentů. Před opuštěním učebny si všichni studenti na celou dobu mimo učebnu nasadí roušky.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do učeben.
 • Bude zajištěno časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

 

Podmínky chování v učebně

 • Neprodleně po příchodu do učebny musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet studentů ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden student v lavici v učebně.
 • V průběhu pobytu v učebně nemusí studenti ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 m (nejméně 1,5 m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i v učebně.
 • Při sejmutí roušky si každý student ukládá svou roušku do sáčku
 • Studenti si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce v učebně.
 • Bude zajištěno časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.
 • Škola povede evidenci o docházce studentů do školy.

 

Kompletní dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 naleznete zde.


 • NOVINKA – ZÍSKÁNÍ 2 TITULŮ DiS. a Bc. již za 4 roky

  Od školního roku 2020/2021 připravila Vyšší odborná škola podnikatelská v Ostravě ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva pro své studenty možno získání jak titulu DiS., který student získá úspěšným absolvováním VOŠ, tak získání vysokoškolského titulu Bc. v enormně krátké době 4 let.   Chceš se dozvědět více a zjistit všechny výhody, které toto studium nabízí, tak […]

  Více informací
 • INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE A JEJÍCH PODMÍNKÁCH

  Organizace a hygienická opatření při provozu naší vyšší odborné školy v souvislosti s přípravou studentů posledních ročníků na vykonání absolutoria, která je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020.   Před prvním vstupem do školy předkládá student tato prohlášení (formulář prohlášení naleznete zde), která […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa