Příjem studentů do 1....

Právě probíhá příjem studentů do 1. ročníku denního a dálkového studia na školní rok 2017/18.

Naše Vyšší odborná škola-Akademická aliance v Ostravě je škola, ze které najdete uplatnění v mnoha oborech i ve vlastním podnikání. U nás je základem učení formou činností. Realizací úkolů, projektů a podnikatelských záměrů se u studentů (prezenčních i dálkových) podporuje aktivní a tvůrčí řešení problémů, samostatná práce s informačními zdroji a převzetí vlastní odpovědnosti.

Podejte si přihlášku již dnes!

Nejste rozhodnuti? Běžte na VOSU, která Vás povzbudí a namotivuje: www.chytravosa.cz 

Zároveň jsme pro Vás připravili motivační cenové zvýhodnění. Přijímací řízení je bez poplatku. V prvním roce denního studia Vám Akademická aliance zaplatí školné. Celková úspora v prvním roce denního studia 5000,-.

Silnou konkurenční výhodou naší vyšší odborné školy je prostupnost na bakalářský stupeň vysoké školy. Za 4 roky studia tak absolvent může získat dva tituly – DiS. a Bc. A navíc můžete pokračovat ve studiu dále na navazující magisterský studijní program a dokonce i získat titul Ph.D.


  • Projekt Šablony SVOŠP

    Od 1.1.2018 začala Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. realizovat projekt s názvem „Šablony SVOŠP“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008058“. Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

    Více informací
  • Účast studentů na přednášce Andreje Babiše

    Dne 14.11.2017 se studenti naší vyšší odborné školy se sídlem v Ostravě zúčastnili v rámci motivačního týdne na VŠPP přednášky předsedy hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše o státním rozpočtu České republiky. V rámci přednášky byly také zodpovězeny otázky posluchačů a zájemcům přednášející podepsal svou knihu “O čem sním, když náhodou spím”. Andrej Babiš seznámil […]

    Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa


Přidejte se k nám na facebooku

To se mi líbí